Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje je pod okriljem Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede, vključena v mednarodni projekt 6. okvirnega programa UNITE (2006-2008), ki ga koordinira Fraunhofer Institute, Nemčija. UNITE preverja najnovejše tehnologije na področju e-izobraževanja, m-izobraževanja in komunikacije med dijaki in učitelji. V ta namen se je oblikovalo posebno visoko dinamično spletno mesto, ki se ga uporablja na različnih nivojih izobraževalnega procesa in z različnimi pedagoškimi scenariji glede na starost učencev. Poleg Nemčije in Slovenije sodelujejo še Grčija, Anglija, Hrvaška, Ciper, Malta, Bolgarija, Litva in Latvija. Kot prvi poizkus implementacije smo se na naši šoli lotili projekta o Trbovljah. V sklopu tega je nastal tudi pričujoči vodič.

Besedilo in zvočni posnetki: Marija Topole, Maša Kafel, Martina Krajnc, Miha Biruš
Fotografija: Jaka Doberlet, Andrej Podlesnik, Žiga Repovž, Aleksandra Debevec
Obdelava fotografij: Nina Petek, Maja Rozman, Anja Tanja Hladnik
Animacija: Andrej Dolenc, Jure Gašparut
Spletna stran: Miha Biruš, Mitja Nedić, Dore Pavlič
Tehnična pomoč: Marko Zaletel, Tadej Žlak
Mentorica: Marjana Pograjc Debevec
FDV: Vika Pušnik

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje Gimnazijska cesta 10 1420 Trbovlje Slovenija

na vrh
© Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, 2008